Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.

a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

b) Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

c) Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale

d) Informare asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

e) Minute în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică

f) Procese - verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative

g) Declaraţii de căsătorie

h) Documente neprevăzute la lit. a) - g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

i) Documente neprevăzute la lit. a) - h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară

Educaţie Programe şi strategii G. D. P. R. Vremea la noi
 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 

Optimizat pentru mozilla firefox
Built entirely by thematic_design@hotmail.com