Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


HOTĂRÂRI C.L. 2023
Arhivă - 2019  2020  2021  2022

 HCL nr. 75 din 31.08.2023 privind aprobarea studiului d efezabilitate și a devizului general pentru investitia Infiinațare sistem inteligent Vezi / Descarca
 HCL nr. 74 din 31.08.2023 privind rectificarea bugetului și modificarea listei de investitii pe trim.III a anului 2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 73 din 31.08.2023 privind aprobarea modificării și completării Statului de funcții aparținând aparatului de specialitate al primarului Vezi / Descarca
 HCL nr. 72 din 31.08.2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor ăn registrul agricol pe trim.II al anului 2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 71 din 31.08.2023 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 70 din 31.08.2023 privind exercitarea dreptului de uz pentru suprafata de 36,25 mp si a dreptului de servitute pentru suprafata de 575 mp Vezi / Descarca
 HCL nr. 69 din 11.08.2023 privind stabilirea mandatului legal al UAT Răcăciuni pentru ședința AGA-CRAB Bacău din 21.08.2023 Vezi / Descarca
 HCL NR. 68 DIN 11.08.2023 privind corectarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la HCL nr. 41 din 25.04.2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 67 din 12.07.2023 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Răcăciuni pentru ședința AGA-CRAB din 7.08.2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 66 din 12.07.2023 privine neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziți Vezi / Descarca
 HCL nr. 65 din 12.07.2023 privind rectificarea bugetului comunei Răcăciuni pentru tri.III al anului 2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 64 din 12.07.2023 privind aprobarea tarifului d efacturare al SC ECOSUD SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării Vezi / Descarca
 HCL nr. 63 din 12.07.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție nr. 734 din 11.10.2017 emisa de FNGCIMM SA IFN Vezi / Descarca
 HCL nr. 62 din 12.07.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim.I 2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 61 din 12.07.2023 privind aprobarea Statutului comunei Răcăciuni Vezi / Descarca  
 HCL nr. 60 din 12.07.2023 privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr.59 din12.07.2023 privind aprobarea modificării Statului de funcții aparținând aparatului de specialitate al primarului com.Răcăciun Vezi / Descarca
 HCL nr. 58 din 16.06.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului com.Răcăciuni pe trim.II al anului 2023, conform raportului 5410 Vezi / Descarca
 HCL nr. 57 din 16.06.2023 privind stabilirea salariilor d ebază pentru unele categorii d epersonal din cadrul UAT Răcăciuni care ocupa funcțiile Vezi / Descarca
 HCL nr. 56 din 16.06.2023 privind devizul general revizuit al proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile -Modernizare infrastructu Vezi / Descarca
 HCL nr. 55 din 16.06.2023 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 13 din 27.02.2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 54 din 16.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință al CL Răcăciuni pentru lunile iulie-septembrie 2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 53 din 16.06.2023 privind exercitarea dreptului d euz pentru suprafata de 0,5 mp și a dreptului de servictute pentru suprafata de 16 mp Vezi / Descarca
 HCL nr. 52 din 12.05.2023 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a CL Răcăciuni în dosarul Vezi / Descarca
 HCL nr.51 din 12.05.2023 privind aderarea UAT Răcăciuni la parteneriatul Asociatia Grupul de Actiune Locala Bacaul Rural Vezi / Descarca
 HCL NR. 50 DIN 12.05.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului și modificarea listei de investiii pe trim.II a anului 2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 49 din 12.05.2023 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2023 Vezi / Descarca
 HCL nr.48 din 12.05.2023 privind aprobarea modificarii si completarii Statului de funcții apartinand aparatului de spec. al primarului Vezi / Descarca
 HCL nr. 47 din 12.05.2023 privind aprobarea parteneriatului dubtre UAT Răcăciuni și Asociatia Maghiarilor Ceangăi din Moldova în vederea implem Vezi / Descarca
 HCL nr. 46 din 12.05.2023 privind stabilirea mandatului reprez. UAT Răcăciuni pentru ședința AGA-CRAB din 29.05.2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 45 din 12.05.2023 privind aprobarea contributiei CL Răcăciuni la finanțarea activ. de protectie de tip rezidențial a pers. cu handicap Vezi / Descarca
 HCL nr. 44 din 25.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul UAT Răcăciun Vezi / Descarca
 HCL nr. 43 din 25.04.2023 privind alocarea sumei de 335.000 lei pentru finanțări nerambursabile în anul 2023 acordate de la bugetul local al Vezi / Descarca
 HCL nr. 42 din 25.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, la comuna Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 41 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizul Vezi / Descarca
 HCL nr. 40 din 25.04.2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor in R.A. pe trim.IV a anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru efic Vezi / Descarca
 HCL nr. 39 din 28.03.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren extravilan in suprafata de 9.333 mp cu nr. cad. 62917 situat in sat RăcCL nr. 32 din 28.03.2023 privind aprobarea cofinanțării ob. de investitie Extindere rețea electrică loc.Gheorghe-Doja,str. Câmpul Poștei Vezi / Descarca
 HCL nr. 38 din 28.03.2023 privind aprobarea rectificării bugetului comunei Răcăciuni pentru tri.I al anului 2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 37 din 28.03.2023 privind aprobarea încheierii actului aditional nr. 1 la contractul de inchiriere nr. 4765 din 2012 cu Societatea Coope Vezi / Descarca
 HCL nr. 36 din 28.03.2023 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Răcăciuni pentru ședința AGA-CRab din 20.04.2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 35 din 28.03.2023 privind incheierea acordului de colaborare între DGASPC Bacau si UAT Răcăciuni privind implementarea proiectului ASIGU Vezi / Descarca
 HCL nr. 34 din 28.03.2023 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SC ACO SUD SA si aprobarea actului aditional nr. 3 la Contractul Vezi / Descarca
 HCL nr. 33 din 28.03.2023 privind aprobarea cofinantării ob. de investitie Extindere retea energie electrică localitatea Răcăciuni, strada Sire Vezi / Descarca
 HCL nr. 32 din 28.03.2023 privind aprobarea cofinanțării ob. de investitie Extindere rețea electrică loc.Gheorghe-Doja,str. Câmpul Poștei Vezi / Descarca
 HCL nr. 31 din 28.03.2023 privind aprobarea cofinantarii ob. de investitie Extindere rețea energie electrică în loc.Ciucani-str.Cornisei, com.Ră Vezi / Descarca
 HCL nr. 30 din 28.03.2023 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie Extindere retea energie electrica in loc.Fundu-Racaciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 29 din 28.03.2023 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 18 din 23.03.2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 28 din 28.03.2023 priivind modificarea HCL nr. 100 din 16.12.2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare începând cu data de 01.01.2023-1 Vezi / Descarca
 HCL nr. 27 din 28.03.2023 privind modificarea si completarea Statului de funcții apartinând aparatului de specialitate al primarului comunei Vezi / Descarca
 HCL nr. 26 din 28.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință al CL Răcăciuni pentru lunile aprilie-iunie 2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 25 din 24.03.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren extravilan în suprafață de 9.800 cu nr. cadastral 60204 situat in sat R Vezi / Descarca
 HCL nr. 24 din 16.03.2023 privind aprobarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invata Vezi / Descarca
 HCL nr. 23 din 16.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econ. și a devizului general pt.investitia Construire puț apă în loc.Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 22 din 27.02.2023 privind modificarea art. 3, respectiv anexa 3 din HCL nr. 95 din 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate Vezi / Descarca
 HCL nr. 21 din 27.02.2023 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Răcăciuni pentru ședința AGA-CRAB din 27.02.2023 Vezi / Descarca
 HCL nr. 20 din 27.02.2023 privind modificarea si completarea HCL nr. 96 din 2022 privind amplasamentul statiilor publice pentru traseele de tran Vezi / Descarca
 HCL nr. 19 din 27.02.2023 privind aprobarea încheierii actului aditional nr. 7 la contractul de închiriere nr. 314 din 2021 cu dna Țigmarau Adria Vezi / Descarca
 HCL nr. 18 din 27.02.2023 privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor teh.-econ. pentru investitia Modernizare drumuri cimitir satele Vezi / Descarca
 HCL nr. 17 din 27.02.2023 privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al CL Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 16 din 27.02.2023 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 15 din 27.02.2023 privind modificarea și completarea Statului de functiiși a Organigramei aparatului de specialitate al primarului com.R Vezi / Descarca
 HCL nr. 14 din 27.02.2023 privind aprobarea exercitarii dreptului de uz pentru suprafata de 27,25 mp și a dreptului de servitute pentru suprafat Vezi / Descarca
 HCL nr. 13 din 27.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru, ce se va incheia între UAT Răcăciuni si Ministerul Muncii și Solid Vezi / Descarca
 HCL nr. 12 din 27.02.2023 privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Istoc felix, precum Vezi / Descarca
 HCL nr.11 din 6.02.2023 privind modificarea HCL nr. 39 din 31.03.3022 privind aprobarea depunerii proiectului Modernizare si eficientizare energetica la Scoala nr. 1 Racaciuni Vezi / Descarca
 HCL nr.10 din 31.01.2023 privind implementarea proiectului Achizitie remorca transport utilaj in comuna Racaciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2023 la comuna Vezi / Descarca
 HCL nr. 8 din 31.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii comunale Răcăciuni Vezi / Descarca
HCL nr. 7 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliulu Vezi / Descarca
HCL nr. 6 din 31.01.2023 privind modificarea art. 3-7, art. 11 si art.32 din HCL nr. 74 din 6.09.2022 privind impozitele și taxelel locale pent Vezi / Descarca
 HCL nr. 5 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului local de acșiune privind incluziunea cetățenilor români apartinând minorității rome pentru an Vezi / Descarca
 HCL nr. 4 din 31.01.2023 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul CL Răcăciuni care vor face parte din Comisia de evaluare a performanț Vezi / Descarca
 HCL nr. 3 din 31.01.2023 privind Planul de lucrări de interes local pentru anul 2023 pentru organizarea orelor de muncă prestate lunar de către Vezi / Descarca
 HCL nr. 2 din 31.01.2023 privind organizarea rețelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Răcăciuni pentru anul Vezi / Descarca
 HCL nr. 1 din 31.01.2023 privind modificarea Regulamentului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor de la comuna Răcăciuni Vezi / Descarca

 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com