Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


HOTĂRÂRI C.L. 2024
Arhivă - 2019  2020  2021  2022  2023

HCL nr.41 din 20.05.2024 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din art.3 laHCL nr.8 din 23.02.2024 referitoare la aprobarea bugetului Vezi / Descarca
HCL nr.40 din 20.05.2024 privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat dupa procedurile Vezi / Descarca
HCL nr.39 din 20.05.2024 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pe trim.I al anului 2024 si stabilirea masurilor Vezi / Descarca
HCL nr.38 din 20.05.2024 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Racaciuni pentru Vezi / Descarca
HCL nr.37 din 20.05.2024 privind aprobarea exercitarii dreptului de uz pentru suprafata 17,40 mp si a dreptului de servitute pentru suprafata Vezi / Descarca
HCL nr.36 din 20.05.2024 privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.2 la Contractul de inchiriere nr.4765 din 6.09.2012 cu Societatea Vezi / Descarca
HCL nr.35 din 20.05.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului si modificarea listei de investitii a comunei Racaciuni,tri.II anul 2024 Vezi / Descarca
HCL nr.34 din 20.05.2024 privind acordul de principiu in vederea cofinantarii obiectivului de investitie Extindere retea electrica str Stefan Vezi / Descarca
HCL nr.33 din 20.05.2024 privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor(PAAR) al comunei Racaciuni,judetul Bacau Vezi / Descarca
HCL nr.32 din 20.05.2024 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2024 Vezi / Descarca
HCL nr.31 din 20.05.2024 privind indexarea impozitelor si taxelor locale anul 2025,la comuna Racaciuni,judetul Bacau Vezi / Descarca
HCL nr.30 din 04.04.2024 privind alocarea sumei de 385.000 lei pentru finatari nerambursabile in anul 2024, acordate de la bugetul local al Cons Vezi / Descarca
HCL nr.29 din 04.04.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Racaciuni,jud.Bacau pentru trim. II al anului 2024 Vezi / Descarca
HCL nr.28 din 04.04.2024 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Racaciuni pentru sedin Vezi / Descarca
HCL 27 din 04.04.2024 de modificare a Hot CL Racaciuni nr 89 din 28.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor CL Racaciuni in Cons. de adm al Scolii Gimnaz. Vezi / Descarca
HCL nr.26 din 04.04.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Racaciuni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Interco Vezi / Descarca
HCL nr.25 din 04.04.2024 privind aprobarea initierii actualizarii Planului Urbanistic General al comunei Racaciuni,judetul Bacau a indicatorilor Vezi / Descarca
HCL nr.24 din 04.04.2024 privind stabilirea situatiilor deosebite si criteriile in baza carora se pot acorda ajutoare de urgenta din bugetul loc Vezi / Descarca
HCL nr.23 din 13.03.2024 privind aprobarea modificarii Statului de functii si a Organigramei apartinand aparatului de specialitate al primarului Vezi / Descarca
HCL nr.22 din 13.03.2024 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2023 Vezi / Descarca
HCL nr.21 din 13.03.2024 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Racaciuni pentru sedinta AGA CRAB din 29.03.2024 Vezi / Descarca
HCL nr.20 din13.03.2024 privind insusirea Raportului de audit si a Scrisorii a Camerei de Conturi judetul Bacau Vezi / Descarca
HCL nr.19 din 13.03.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Racaciuni pentru lunile aprilie-iunie 2024 Vezi / Descarca
HCL nr.18 din 29.02.2024 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Istoc Valentin Mihai Vezi / Descarca
HCL nr.17 din 29.02.2024 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dragastan Marinel Vezi / Descarca
HCL nr.16 din 29.02.2024 privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 si Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local Racaciuni nr.10 din 31.01.2023 Vezi / Descarca
HCL nr.15 din 29.02.2024 privind aprobarea devizului general final al investitiei (la finalizarea lucrarilor de executie) privind cheltuielile Vezi / Descarca
HCL nr.14 din 29.02.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Racaciuni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Interco Vezi / Descarca
HCL nr.13 din 29.02.2024 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trimestrul IV al anului 2023 si stabilirea Vezi / Descarca
HCL nr.12 din 29.02.2024 privind aprobarea participarii UAT Racaciuni la apelul de proiecte cu titlul Finantarea bibliotecilor din judetul Bacau Vezi / Descarca
HCL nr.11 din 29.02.2024 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Racaciuni pentru Vezi / Descarca
HCL nr.10 din 29.02.2024 privind aprobarea modificarii Statului de functii apartinand aparatului de specialitate al primarului comunei Racaciuni Vezi / Descarca
HCL nr. 9 din 23.02.2024 privind aprobarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local Vezi / Descarca
HCL nr. 8 din 23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2024 Vezi / Descarca
HCL nr.7 din 31.01.2024 de aprobare a Regulamentului privind decontarea cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual Vezi / Descarca
HCL nr.6 din 31.01.2024 privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local Rcacaciuni nr.18 din 23.03.2020, conform Raportului de specialitat Vezi / Descarca
 HCL nr.5 din 31.01.2024 privind aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea comunitatilor de romi de pe raza comunei Racaciuni, pentru anul Vezi / Descarca
 HCL nr.4 din 31.01.2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Racaciuni, care vor face parte din Comisia de Vezi / Descarca
 HCL nr.3 din 31.01.2024 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Vezi / Descarca
 HCL nr.2 din 31.01.2024 privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.22 din 01.09.2022,incheiat cu S.C.CRISTO BEJAM Vezi / Descarca
 HCL nr.1 din 31.01.2024 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Racaciuni, judetul Bacau pentru Vezi / Descarca

 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com