Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


HOTĂRÂRI C.L. 2020

 HCL nr. 74 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului comunei Răcăciuni pentru trim.IV al anului 2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 73 din 7.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului comunei și modificarea listei de investiții pentru trim.IV al anului 2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 72 din 7.12.2020 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2021 la comuna Răcăciuni, indexate cu rata inflației de 3,8 la suta Vezi / Descarca
 HCL nr. 71 din 7.12.2020 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 70 din 7.12.2020 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 69 din 7.12.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție nr.872.04.2018 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului M Vezi / Descarca
 HCL nr. 68 din 7.12.2020 privind ROF aparatul de specialitate al primarului comunei Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 67 din 7.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință a CL Răcăciuni pentru lunile dec.2020, ian.-febr.2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 66 din 12.11.2020 privind punerea la dispoziția SC CRAB SA a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare Vezi / Descarca
 HCL nr. 65 din 12.11.2020 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul Vezi / Descarca
 HCL nr. 64 din 12.11.2020 privind aprobarea listei de investiții prioritare , a valorilor de investiții aferente UAT Răcăciuni și a participări Vezi / Descarca
 HCL nr. 63 din 12.11.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul regional de dez.a infrastructurii de apă și apă uzată Vezi / Descarca
 HCL nr. 62 din 12.11.2020 privind aprobarea rectificării bugetului comunei Răcăciuni și modificarea listei de investiții pentru trim.IV-2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 61 din 12.11.2020 privind desemnarea reprezentanților CL în CA al Scolii Gimnaziale Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 60 din 12.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Răcăciun Vezi / Descarca
 HCL nr. 59 din 12.11.2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor și stabilirea votului secret pentru mandatul 2020-2024 Vezi / Descarca
 HCL nr. 58 din 12.11.2020 privind aprobarea ROF al Consiliului local Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 57 din 12.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale CL Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 56 din 17.09.2020 privind rectificarea bgetului pentru trim.III al anului 2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 55 din 17.09.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol Vezi / Descarca
 HCL nr.54 din 12.08.2020 privind rectificarea bugetului comunei Răcăciuni si modificarea listei de investitii Vezi / Descarca
 HCL nr. 53 din 12.08.2020 privind incheierea actului aditional nr. 3 la contractul nr.3 din 2016 cu Birou Notarial Individual Andoniu Marinela Vezi / Descarca
 HCL nr.52 din 12.08.2020 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 18 din 23.03.2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 51 din 12.08.2020 privind acordarea burselor școlare 2019-2020 Vezi / Descarca
 HCL nr.50 din 12.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta Vezi / Descarca
 HCL nr. 49 din 12.08.2020 privind aprobarea contributiei CL Răcăciuni la finanțarea activitatii de protectie a pers.cu handicap Vezi / Descarca
 HCL nr. 48 din 9.07.2020 privind participarea com.Racaciuni la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente Vezi / Descarca
 HCL nr. 47 din 9.07.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie emisa de FNGCIMM SA IFN pentru proiectul Modernizare, renovare Vezi / Descarca
 HCL nr. 46 din 9.07.2020 privind modificarea statului de functii si a organigramei Vezi / Descarca
 HCL nr. 45 din 30.06.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului si modificarea listei d einvestii pentru trim.II anul 2020 Vezi / Descarca
HCL nr. 44 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publice a unui lot de teren in suprafata de 562 mp situat in catun Dumbraveni Vezi / Descarca
 HCL nr. 43 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unui lot in suprafata de 895 mp situat in catun Dumbraveni Vezi / Descarca
 HCL nr. 42 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unui lot Vezi / Descarca
 HCL nr. 41 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unui lot de teren in suprafata de 811 mp situat in catun Dumbraveni Vezi / Descarca
 HCL nr. 40 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unui lot de teren in suprafata de 803 mp situat in catun Dumbraveni Vezi / Descarca
 HCL nr. 39 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unui lot de teren in suprafata de 886 mp situat in catun Dumbraven Vezi / Descarca
 HCL nr. 38 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unui lot in suprafata de 848 mp situat in catun Dumbraveni Vezi / Descarca
 HCL nr. 37 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unui lot de teren in suprafata de 922 mp situat in catun Dumbraveni Vezi / Descarca
 HCL nr. 36 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unui lot de teren in suprafata de 944 mp situat in catun Dumbraveni Vezi / Descarca
 HCL nr. 35 din 30.06.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unui lot in suprafata de 954 mp situat in catun Dumbraveni Vezi / Descarca
 HCL nr.34 din 30.06.2020 privind regulamentuyl referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe dom.public a retelelor de comunicatii Vezi / Descarca
 HCL nr. 33 din 20.05.2020 privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului Modernizare infrastructura rutiera in com.Racaciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 32 din 20.05.2020 privind executia bugetara la data de 31.03.2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 31 din 20.05.2020 privind rectificarea bugetului si modificarea listei de investitii pe trim.II al anului 2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 30 din 20.05.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 la comuna Racaciunui Vezi / Descarca
 HCL nr. 29 din 20.05.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol Vezi / Descarca
 HCL nr. 28 din 20.05.2020 privind aprobarea devizului general al proiectului Retea iluminat public Strada Siretului com.Racaciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 27 din 20.05.2020 privind completarea HCL nr.1423.03.2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 26 din 20.05.2020 privind aprobarea schimbarii locatarului din contractul d einchiriere nr. 14015.01.2001 Vezi / Descarca
 HCL nr. 25 din 20.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pt.lunile iunie-august 2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 24 din 29.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului pe trim.II Vezi / Descarca
 HCL nr. 23 din 29.04.2020 privind subinchirierea imobilului ce face obiectul contractului d einchiriere nr. 2150 din 2004 Vezi / Descarca
 HCL nr. 22 din 29.04.2020 privind aprobare cotizatie ADIS Vezi / Descarca
 HCL nr. 21 din 29.04.2020 privind prezentarea Raportului de audit nr. 292 din 2020 si a Deciziei nr. 6 din 2020 a Curtii de conturi Vezi / Descarca
 HCL nr. 20 din 29.04.2020 privind modul de desfasurare a sedintelor CL in situatii exceptionale Vezi / Descarca
 HCL nr. 19 din 23.03.2020 privind modificarea si completarea statului de functii Vezi / Descarca
 HCL nr.18 din 23.03.2020 privind stabilirea tipurilor de servicii sociale si contributii serv.ingrijire la domiciliu Vezi / Descarca
 HCL nr. 17 din 23.03.2020 privind rectificarea bugetului si modif.listei de investii Vezi / Descarca
 HCL nr. 16 din 23.03.2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2019 Vezi / Descarca
 HCL nr. 15 din 23.03.2020 privind aprobarea actului aditional nr. 3 cu SC ELDACOS CON SRL Vezi / Descarca
 HCL nr.14 din 23.03.2020 privind solicitarea trecerii unor bunuri din dom.pub.al jud.Bacau in dom.pub.al com.Racaciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 13 din 23.03.2020 privindalocarea sumei de 255.000 finantari nerambursabile Vezi / Descarca
 HCL NR.12 DIN 13.02.2020 privind regulamentul SERV. PUB. de salubrizare al UAT-membrii ADIS Vezi / Descarca
 HCL NR 11 DIN 13.02.2020 privind aprobare program anual finantari nerambursabile Vezi / Descarca
 HCL NR.10 DIN 13.02.2020 privind aprobare buget local si lista investitii 2020 Vezi / Descarca
 HCL NR.9 DIN 13.02.2020 alegere presedinte sedinta CL Vezi / Descarca
 HCL NR.8 DIN 30.01.2020 privind mod. tarife operator SC ECOSUD SA Vezi / Descarca
 HCL NR.7 DIN 30.01.2020 privind statul de functii si organigrama 2020 Vezi / Descarca
 HCL NR. 6 DIN 30.01.2020 privind strategia de dez. a serv. de salubrizare a jud. Bacau Vezi / Descarca
 HCL NR.5 DIN 30.01.2020 privind regulamentul procedura de vanzare bunuri domeniul privat Vezi / Descarca
 HCL NR.4 DIN 30.01.2020 privind modificarea contributiei la econ. circulara pentru deseuri Vezi / Descarca
 HCL NR. 3 DIN 30.01.2020 privind planul anual de actiune 2020 privind serviciile sociale Vezi / Descarca
 HCL NR.2 DIN 30.01.2020 privind planul de lucrari de interes local- Legea 416 din 2000 Vezi / Descarca
 HCL NR.1 DIN 30.01.2020 privind reteaua scolara 2020-2021 Vezi / Descarca

 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com