Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


Regulamentele privind procedurile administrative

 REGULAMENT PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII
 HCL nr. 80 din 28.09.2023 privind REGULAMENTUL de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și acces în zona drumului publi
 HCL nr. 76 din 28.09.2023 pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind activitățile comerciale ce se desfățoară pe raza comunei Răcăciuni
 CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN PRIMARIA RACACIUNI
 REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RĂCĂCIUNI
 REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURA DE VANZARE A BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI RĂCĂCIUNI
 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RĂCĂCIUNI
 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RĂCĂCIUNI

Educaţie Programe şi strategii G. D. P. R. Vremea la noi
 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com