Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


PROGRAME ŞI STRATEGII

 Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției în anul 2023 la nivelul UAT Răcăciuni -ANEXA NR. 3
 RAPORT privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie ( SNA) la nivelul UAT Răcăciuni, în anul 2023
 SNA- Inventarul măsurilor preventive precum și indicatorii de evaluare în anul 2022
 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN COM. RACACIUNI 2019-2024
 RAPORT privind stadiul implementării SNA la nivelul UAT Răcăciuni, în anul 2022
 Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare ai SNA pentru anul 2021-Anexa nr. 3
 RAPORT privind stadiul implementarii SNA la nivelul UAT Racaciuni in anul 2021
 DISPOZITIA NR.167 DIN 31.05.2022 PRIVIND APROBAREA PLANULUI D EINTEGRITATE LA COMUNA RĂCĂCIUNI PENTRU 2021-2025
 Strategia de dezvoltare
 POLITICI  
 PLANUL de Redresare și Reziliență
 PODD
 POTJ
 PROGRAMELE DE FINANȚARE 2021
 PROGRAMUL OPERATIONAL DE TRANSPORT
 PROGRAMUL OPERATIONAL EDUCATIE SI OCUPARE
 PROGRAMUL OPERATIONAL INCLUZIUNE SI DEMNITATE SOCIALA
 PROGRAMUL OPERATIONAL SANATATE
 PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE
 CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN PRIMARIA RACACIUNI
 Disp.nr. 265 din 13.08.2021 privind completarea CODULUI ETIC SI DE INTEGRITATE al funct.pub. si pers.contractual din Primaria Răcăciuni
 Dispozitia nr. 117 din 28.02.2017 privind Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare
 RAPORT privind stadiul implementarii SNA la nivelul UAT Racaciuni in anul 2021
 STRATEGIA ANTICORUPȚIE A COMUNEI RĂCĂCIUNI PENTRU PERIOADA 2016-2020
 Dispozitia nr. 540 din 14.11.2017 privind Planul de integritate pentru implementarea S.N.A. 2016-2020 la comuna Răcăciuni
RAPORT privind stadiul implementării SNA 2016-2020 la com.Răcăciuni pentru anul 2020
 RAPORT privind stadiul implementării SNA 2016-2020 la com.Răcăciuni pentru anul 2019
 RAPORT privind stadiul implemetării SNA 2016-2020 la com.Răcăciuni pentru anul 2018
 RAPORT privind stadiul implementării SNA 2016-2020 la com.Răcăciuni în anul 2017

 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com