Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


PROGRAME ŞI STRATEGII

 CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN PRIMARIA RACACIUNI
 Disp.nr. 265 din 13.08.2021 privind completarea CODULUI ETIC SI DE INTEGRITATE al funct.pub. si pers.contractual din Primaria Răcăciuni
 Dispozitia nr. 117 din 28.02.2017 privind Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare
 STRATEGIA ANTICORUPȚIE A COMUNEI RĂCĂCIUNI PENTRU PERIOADA 2016-2020
 Dispozitia nr. 540 din 14.11.2017 privind Planul de integritate pentru implementarea S.N.A. 2016-2020 la comuna Răcăciuni
RAPORT privind stadiul implementării SNA 2016-2020 la com.Răcăciuni pentru anul 2020
 RAPORT privind stadiul implementării SNA 2016-2020 la com.Răcăciuni pentru anul 2019
 RAPORT privind stadiul implemetării SNA 2016-2020 la com.Răcăciuni pentru anul 2018
 RAPORT privind stadiul implementării SNA 2016-2020 la com.Răcăciuni în anul 2017

Educaţie G. D. P. R. Vremea la noi
 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com