Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


SPCLEP/Evidenta populatiei

Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI, MARTI, JOI
8³° – 12°° – primiri si eliberări acte de identitate;
13°° – 16³° – primiri si eliberări acte de identitate;
MIERCURI
8³° – 12°° – primiri si eliberări acte de identitate
13°° – 18³° – primiri si eliberări acte de identitate
VINERI
8³° – 12°° – primiri si eliberări acte de identitate
13°° – 16³° – eliberări acte de identitate

  In intervalul orar 12°° – 13°° are loc igienizarea spațiilor în care se desfășoară activitatea cu publicul, conform art 26 din OUG 70/14.05.2020.
Vă mulțumim pentru înțelegere!


PROGRAM de AUDIENȚE, Șef Serviciu, MIERCURI 9°° – 11°°

Compartimentul Stare Civilă

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

Astfel, programul de lucru cu publicul se va desfășura după cum urmează:
  de luni până joi în intervalul orar 8³° – 15³°;
  vineri 08°°-14°°.

In intervalul orar 12°° – 13°° are loc igienizarea spațiilor în care se desfășoară activitatea cu publicul, conform art 26 din OUG 70/14.05.2020.
Vă mulțumim pentru înțelegere!


  Se menține accesul restricționat al cetățenilor în cadrul Compartimentului de Stare Civilă Răcăciuni cu respectarea tuturor măsurilor obligatorii specifice pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV 2.

  IMPORTANT!
Prin norma instituită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005, republicată, legiuitorul a stabilit că termenul pentru
soluționarea cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult
15 zile de către Seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.
  > Din cauza unor probleme tehnice, începând cu data 12.01.2021 și până la o dată ce va fi comunicată ulterior, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în 30 de zile de la data depunerii aestora. Totodată precizăm că potrivit art. 4, al.(5) din Legea nr. 55/2020, privind unele
  măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ‘‘Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.
  > Dacă cetățeanul se află intr-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel
stabilit la nivelul serviciului (ex : motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau
examene,   efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), acesta se poate adresa șefului serviciului sau înlocuitorului acestuia,
care va analiza și va dispune după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia.


 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 

Optimizat pentru mozilla firefox
Built entirely by thematic_design@hotmail.com