Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


HOTĂRÂRI C.L. 2022
Arhivă - 2019  2020  2021

 HCL nr. 64 din 14.07.2022 privind aprobarea actualizării ind.teh.econ. și a devizului gen. pentru investitia Modernizare drumuri sătești sat Gheorghe Doja, com.Răcăciuni, conf.OUG 47 din 2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 63 din 7.07.2022 privind stabilirea reprezentantului legal al UAT Racaciuni in AGA-CRAB la sedinta din 5.08.2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 62 din 7.07.2022 privind declararea unor imobile fără cărți funciare, ca fiind bunuri de uz,interes public, urmare a realizării lucrării Vezi / Descarca
 HCL nr. 61 din 7.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului și modificarea listei de investitii pe trim.III a anului 2022 Vezi / Descarca
 HCL nr.60 din 7.07.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trim.I al anului 2022 Vezi / Descarca
 HCL nr.59 din 7.07.2022 privind aprobarea solcitării de prelungire a scisorii de garantie nr. 734 din 2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proi Vezi / Descarca
 HCL nr. 58 din 27.06.2022 privind rectificarea bugetului si modif.listei de investitii pe trim.II conf. raportului 7419 din 24.06.202 Vezi / Descarca
 HCL nr. 57 din 27.06.2022 privind actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin dom.privat al comunei Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 56 din 27.06.2022 privind declararea unor imobile ca fiind de uz, interes public, urmare a realizării lucrarii de inregistrare sistemati Vezi / Descarca
 HCL nr. 55 din 27.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință a CL Răcăciuni pentru lunile iulie-septembrie 2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 54 din 27.06.2022 privind dreptul de uz si servitute pentru lucrarea Alimentare cu energie electrică Cămin Cultural Racaciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 53 din 17.05.2022 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 40 din 13.04.2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 52 din 17.05.2022 privind rectificarea bugetului comunei și modificarea listei de investitii pe trim.II Vezi / Descarca
 HCL nr. 51 din 17.05.2022 privind avizarea Regulamentului Pieței administrată de SC INTERVET SRL Vezi / Descarca
 HCL nr. 50 din 17.05.2022 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Vezi / Descarca
 HCL nr. 49 din 17.05.2022 privind aprobarea contribuției CL Răcăciuni la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al pers.cu handi Vezi / Descarca
 HCL nr. 48 din 17.05.2022 privind prezentarea Raportului întocmit de lichidatorii II Cruceanu Mihai și Insolvency Management SRL privind lichida Vezi / Descarca
 HCL nr. 47 din 17.05.2022 privind stabilirea reprezentantului legal al UAT Răcăciuni pentru ședința AGA-CRAB din 25.05.2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 46 din 17.05.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2023 la com.Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 45 din 17.05.2022 privind schimbarea denumirii unei străzi dun satul Gâșteni, com.Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 44 din 21.04.2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 43 din 13.04.2022 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Răcăciuni in AGA CRAB din 16.05.2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 42 din 13.04.2022 privind aprobarea modificării listei de investitii pentru trim.II al anului 2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 41 din 13.04.2022 privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil-teren in suprafata de 9,00 mp situat in loc.Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 40 din 13.04.2022 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente sem.II al anului scolar 2021-2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 39 din 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Modernizare si eficientizare energetica la Scoala nr. 1 Racaciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 38 din 28.03.2022 privind aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Răcăciuni incepand cu anul 2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 37 din 28.03.2022 privind alocarea sumei de 265.000 lei pentru finantari nerambursabile pt.anul 2022 acordat de la bugetul local Racaciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 36 din 28.03.2022 privind actualiz.indic. teh.-econ. si a devizului pentru investitia Modernizare, renovare si dotare Camin Cultural Rac Vezi / Descarca
 HCL nr. 35 din 28.03.2022 privind executia bugetara la fata de 31.12.2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 34 din 28.03.2022 privind aprob.cererii de finantare si a devizului gen.estimativ investitia Infiintare sistem inteligent de distributi Vezi / Descarca
 HCL nr. 33 din 28.03.2022 privind aprobarea proiectului Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in com.Racaciuni si satele Gis Vezi / Descarca
 HCL nr. 32 din 28.03.2022 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local Vezi / Descarca
 HCL nr. 31 din 28.03.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului si modificarea listei de investiii Vezi / Descarca
 HCL nr. 30 din 28.03.2022 privind modificarea art. 7 din HCL nr. 20 din 28.02.2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 29 din 20.03.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pt. tri.IV al anului 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 28 din 20.03.2022 privind prezentarea Raportului de follow-up nr. 15723 din 2022 si a Deciziei 6 din 2022 a Camerei de Conturi Bacau Vezi / Descarca
 HCL nr. 27 din 20.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie-iunie 2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 26 din 28.02.2022 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 18 din 23.02.2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 25 din 28.02.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetulCL pentru Vezi / Descarca
 HCL nr. 24 din 28.02.2022 privind modificarea art. 16 alin.3) din HCL nr. 82 din 16.12.2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 23 din 28.02.2022 privind aprobarea modificării și completării statului de funcții și a organigramei Primariei Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 22 din 28.02.2022 privind desemnarea reprezentantului CL Răcăciuni în comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului Vezi / Descarca
 HCL nr. 21 din 28.02.2022 privind aprobarea actului aditional nr. 4 la doc. de pozitie privind modul de implementare a proiectului Sistem integ Vezi / Descarca
 HCL nr. 20 din 28.02.2022 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publică a unui imobil în supraf. de 35 mp situat in loc.Răcăciuni, com.Ră Vezi / Descarca
 HCL nr. 19 din 11.02.2022 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Racaciuni in AGA CRAB pentru sedinta din 25.02.2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 18 din 11.02.2022 privind aprobarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati Vezi / Descarca
 HCL nr. 17 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2022 Vezi / Descarca
 HCL nr. 16 din 28.01.2022 privind aprobarea încetării prin acordul de voință al părților a Contractului de asociere în participațiune nr. 3057 8 Vezi / Descarca
 HCL nr. 15 din 28.01.2022 privind vânzarea prin licitatie publică a unui lot de teren în suprafață de 1697 mp situat în cătun Dumbrăveni, com.Ră Vezi / Descarca
 HCL nr. 14 din 28.01.2022 privind vânzarea prin licitatie publică a unui lot de teren în suprafață de 1.032 mp situat în cătun Dumbrăveni, com.R Vezi / Descarca
 HCL nr. 13 din 28.01.2022 privind vânzarea prin licitatie publică a unui lot de teren în suprafață de 776 mp situat în cătun Dumbrăveni, com.Ră Vezi / Descarca
 HCL nr. 12 din 28.01.2022 privind vânzarea prin licitatie publică a unui lot de teren în suprafață de 837 mp situat în cătun Dumbrăveni, com.Răc Vezi / Descarca
 HCL nr. 11 din 28.01.2022 privind vânzarea prin licitatie publică a unui lot de teren în suprafață de 983 mp situat în cătun Dumbrăveni, com.Răc Vezi / Descarca
 HCL nr. 10 din 28.01.2022 privind vânzarea prin licitatie publică a unui lot de teren în suprafață de 899 mp situat în cătun Dumbrăveni, com.Răc Vezi / Descarca
 HCL nr. 9 din 28.01.2022 privind vânzarea prin licitatie publică a unui lot de teren în suprafață de 863 mp situat în cătun Dumbrăveni, com.Răcă Vezi / Descarca
 HCL nr. 8 din 28.01.2022 privind vânzarea prin licitatie publică a unui lot de teren în suprafață de 848 mp situat în cătun Dumbrăveni, com.Răcă Vezi / Descarca
HCL nr. 7 din 28.01.2022 privind Planul local de actiune privind incluziunea cetatenilor români apartinând minorității rome, pentru anul 2022 Vezi / Descarca
HCL nr. 6 din 28.01.2022 privind acordul de principiu în vederea cofinantarii ob. de inv. Extindere retea energie electrica catun Dumbraveni, sa Vezi / Descarca
 HCL nr. 5 din 28.01.2022 privind acordul de principiu în vederea cofinantarii ob. de inv. Extindere retea energie electrica in loc.Gheorghe-Doja Vezi / Descarca
 HCL nr. 4 din 28.01.2022 privind acordul de principiu în vederea cofinantarii ob. de inv. Extindere retea energie electrica loc.Ciucani Vezi / Descarca
 HCL nr. 3 din 28.01.2022 privind desemnarea consilierilor locali in Comisia de evaluare a prerformantelor profesionale ale secretarului co Vezi / Descarca
 HCL nr. 2 din 28.01.2022 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2022 conform Legii 416 din 2002 Vezi / Descarca
 HCL nr. 1 din 28.01.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pt. anul școlar 2022-2023 Vezi / Descarca

Educaţie Programe şi strategii G. D. P. R. Vremea la noi
 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com